19 feb

Zašto je važno PLAVO PRSKANJE kada biljke miruju?

Primenom preventivnih mera smanjujemo prezimljavajući potencijal štetnih organizama, jer prouzrokavači biljnih bolesti prezimljavaju u krošnjama biljaka, skriveni u pukotinama kore, u pupoljcima, oko pupoljaka, u rak ranama.

Jedna od najzanačajnih mera jeste plavo prskanje. Na taj način suzbijamo štetne organizme. Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazne otvore za razne patogene organizme, koji mogu prouzrokovati biljne bolesti.

Koja bakterija i štetočine su pretnje u ovom periodu?

U ovom periodu opasnost za zasade voća predstavlja fitopatogena bakterija – Pseudomonas syringe koja napada listove, plodove, cvetove, pupoljke, grane i deblo kultura.

Veliki problem zadaju i štetočine poput crvene voćne grinje, biljnih i štitastih vaši, naročito ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja. Crvene voćne grinje najviše napadaju jabuku, ali se javljaju i kod drugih  kultura, crpe sokove iz njihovog lišća koje poprima bronzanu boju i suši se.

Štitaste vaši, koje kako im i ime kaže imaju štit pod kojim se nalazi vaš, sisaju sokove, ali i proizvode mednu rosu koja je pogodna za razvoj gljive čađavice.

Kako sprečiti delovanje navedenih patogena i insekata?

Na ove izazivače bolesti koji stvaraju teška oštećenja voćarskih kultura može se efikasno delovati upotrebom odgovarajućih hemijskih preparata.

Prolećno tretiranje se delotvorno može izvršiti korišćenjem BAKARNOG OKSIHLORIDA 50 ili CUPRITALH  i insekto-akaricida GALMIN.

Njihova kombinacija čini PLAVO ULJE čijom upotrebom se efikasno suzbijaju navedeni izazivači bolesti.

PLAVO ULJE je insekto – akaro – fungicid, sadrži dve aktivne materije u savremenoj  formulaciji, a prednost primene je u tome da korišćenjem jednog preparata suzbijamo nadevene štetne agense.

Tretman prolećnog plavog prskanja se vrši po mirnom i suvom vremenu, kada temperatura vazduha premašuje osam stepeni. Potrebno je da se količina rastvora kreće od 800 do 1200 litara po hektaru, sve u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada.

Ako nakon ovog tretmana biljaka nastupi period od sedam do deset dana sa velikim količinama padavina preporučeno je da se navedeni tretman ponovi. Takođe, prilikom tretmana je potrebno voditi računa da depozit bakra pokrije mesta na kojima patogeni prezimljavaju kako bi se što efikasnije suzbili.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.

Povezane novosti

Koristimo tehnologiju poznatu kao „kolačići“ za prikupljanje i analizu podataka, kao i za prikazivanje oglašavanja, na osnovu vašeg profila i navika pregledanja sajta.